INVESTIGACIÓN EN EL VALLÈS OCCIDENTAL (2008-2009)INTRODUCCIÓN (INTRODUCCIÓ)- 7 Páginas
CONCLUSIONES (CONCLUSIONS)- 2 Páginas


RESUM

Aquest estudi enregistrà, mitjançant un treball de camp, alguns comportaments i característiques visibles d'usuàries i usuaris d'escurabutxaques, en 106 bars i restaurants del Vallès Occidental, l'any 2008.

La finalitat primordial era conèixer la proporció real de dones usuàries d'escurabutxaques vers la proporció d'homes, alhora que valoravem la presència dels comportaments manifestos, propis de ludòpates, entre aquestes usuàries i usuaris, constituint les Variables Indicatives de joc patològic o Ludopatia (VIL), donada la relació d'implicació suficient d'aquests comportaments amb els ítems descrits a la darrera versió publicada del manual de trastorns mentals DSM-IV-TR (2002), en el seu criteri A, referit a joc patològic, o amb descriptors de conducta patològica que han validat diferents autors, com Ana Fernández-Alba.

Aquelles usuàries i usuaris amb un nombre suficient de comportaments davant les escurabutxaques de bars i restaurants, que s'inclouen dins les variables anomenades VIL, ens indiquen el percentatge, segons la nostra mostra, de jugadors amb probable ludopatia (JPL), a les escurabutxaques dels bars i restaurants del Vallès Occidental.

El perfil i els comportaments descriptors d'aquests usuaris d'escurabutxaques als bars i restaurants del Vallès Occidental, podria ser extensiu a altres comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona, fins i tot, a altres àrees metropolitanes de l'Estat espanyol, doncs que les condicions d'explotació de les escurabutxaques als bars i restaurants són versemblants, com ho són l'àmbit econòmic i la cultura de consum dels ciutadans.

Considerem que els percentatges d'usuaris identificats com a jugadors amb probable ludopatia (JPL) i aquells qui es troben en situació de risc (JAC), doncs que és palès que tenen afectat el control envers el seu comportament en el joc, permet plantejar un coeficient d'afectació i perillositat (CAP) segons el volum d'usuaris, per a cada joc d'apostes. Aquest coeficient, CAP, pot ésser de gran utilitat per orientar canvis legislatius amb la finalitat de protegir el dret a la salut dels ciutadans, tant a nivell individual com familiar. Fins i tot, permet comparar diferents addiccions.

Els efectes observats per la distribució d'escurabutxaques als bars i restaurants, a Catalunya i España, han fet especialment necessària aquesta iniciativa. Recordem dues dades escandaloses que relacionen l'ús d'escurabutxaques amb la patologia en els darrers vint anys:

1-Aproximadament, el 40 % de tot el diner jugat en apostes legals, públiques i privades, ha estat en escurabutxaques, segons les memòries o informes del Ministeri de l'Interior de l'Estat espanyol.

2-El motiu de la demanda d'atenció per ludopatia ha estat, entre un 75 i un 84%, causada per les escurabutxaques, segons Báez, Echeburúa i Fernández-Montalvo(1994), o Becoña, Labrador, Echeburúa, Ochoa i Vallejo (1995) recollides a Fernández-Alba, A i Labrador, F.J. (2002).

Val a dir que, si extrapolessim el perfil obtingut en aquest estudi pilot del Vallès Occidental, la major part dels més de 2 bilions de pessetes jugats a les escurabutxaques l'any 2007 a España, es derivaria de l'elevat percentatge de jugadors amb probable ludopatia o amb afectació en el control, un 76,35%, dels usuaris d'escurabutxaques dels bars i restaurants, això és, de l'ús malaltís de les escurabutxaques, per la majoria dels usuaris.

volver al menú
volver atrás
PRESENTACIÓN Y CONTACTO
PREGUNTAS FRECUENTES
CONSEJOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
INVESTIGACIÓN
ASOCIACIONES Y TRATAMIENTO DE LA LUDOPATÍA
LIBROS"PROHIBIDOS"
DOCUMENTOS Y ADMINISTRACIÓN
VIDEOS
FORO DE AYUDA
ENCUESTA 2010
GUÍA
COLABORACIÓN Y APOYO