COL·LABORACIÓ I RECOLZAMENT

Qualsevulla de les accions socials que promovem, sigui via internet, sigui amb accions directes, com estudis, enquestes, recursos, al.legacions, atenció dels afectats i els seus familiars…demana de dos elements fonamentals;

1-INDEPENDÈNCIA REAL dels poders públics, tan compromesos els darrers 30 anys a Espanya, amb la promoció i desenvolupament d'una potent i gegantina xarxa de Jocs d'apostes, sigui pública o privada, difícil de comparar a nivell mundial i amb afectació de mil.lions de ciutadans, siguin jugadors o familiars, que pateixen problemes de Ludopatia o les seves conseqüències.

2-RECURSOS ECONÓMICS per a mantenir la nostra activitat a tots els nivells possibles. Aquest aspecte, té una importància vital, doncs que CONDICIONARIA L'INDEPENDÈNCIA REAL DE QUALSEVOL ASSOCIACIÓ, segons la procedència o com s'aconsegueixen.

Amb l'inici d'aquesta nova pàgina, també volem aconseguir aquests dos objectius, legítims i manifestament necessaris.

LES OPCIONS ACTUALS DE COL.LABORACIÓ SÓN:

A-PROMOURE I DIFONDRE L'ENQUESTA 2010

Pots difondre, per E-mail, SMS…, la web ludopatia.cat entre els amics, així podran respondre a l'enquesta per internet.

B-PARTICIPAR EN UNA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

Les Iniciatives Legislatives Populars exigeixen tenir recolzament polític, això fa perdre el control de l'Iniciativa als ciutadans organitzats que la volien tirar endavant. És allò que primer cal canviar. Apunteu-vos als Grups d' ILP emplenant la fitxa de dades personals. Quan hi hagi prou gent apuntada, contactarem per a organizar els grups de treball segons l'horari disponible i l'associació més propera.

FITXA DE DADES PERSONALS

NOM
COGNOMS
CARRER I NÚMERO
CODI POSTAL I POBLACIÓ
CORREU ELECTRÒNIC
HORARI DISPONIBLE


C-RECOLZAMENT ECONÒMIC

C-1 Pots fer una donació puntual, per a recolzar la distribució d'enquestes i estudis, al número de compte d'AAFAL: 3025-0005-88-1433200633

C-2 Pots recolzar el Comerç Sense Apostes, i la distribució de distintius als comerços, amb una donació al compte de Fora de Joc: 3025-0005-89-1433200646

C3- Pots incriure't com a SOCI BENEFACTOR: Suposa pagar una quota mensual de 5 euros i representa el recolzament simbòlic dels ciutadans a la web i a les associacions, en general, per la tasca que fan. No suposa cap dret ni obligació en participar o decidir a les associacions, a banda d'aquest recolzament econòmic. El procediment per a esborrar-se serà el mateix que per apuntar-se, i per a evitar malentesos en el cobrament de quotes, es cobraran o deixaran de cobrar segons que les altes i baixes s'envïin 8 dies abans d'acabar el mes, comptant-se com a alta o baixa de soci benefactor al mes següent. Si s'acumulen 2 mesos seguits d'impagament, s'interpreta com a expulsió. En cap cas es tornarà cap quota cobrada si no s'ha enviat el formulari de baixa dins el plaç senyalat. L'enviament del formulari suposa l'acceptació d'aquestes condicions de funcionament.

SOL.LICITUT D'ALTA COM A SOCI BENEFACTOR
imatge icona pdf
SOL.LICITUT DE BAIXA COM A SOCI BENEFACTOR
imatge icona pdf

Seguint les indicacions de la Llei 15/1999, de Protecció de dades personals, os informem que les dades s'incorporaran al fitxaer de cada associació, només amb la finalitat descrita.
tornar al menÚ
PRESENTACIÓ I CONTACTE
PREGUNTES FREQÜENTS
CONSELLS I MESURES PREVENTIVES
INVESTIGACIÓ
ASSOCIACIONS I TRACTAMENT DE LA LUDOPATIA
LLIBRES"PROHIBITS"
DOCUMENTS I ADMINISTRACIÓ
VIDEOS
FÒRUM D'AJUDA
ENQUESTA 2010
GUIA
COL·LABORACIÓ I RECOLZAMENT