DOCUMENTS I ADMINISTRACIÓLa trajectòria de Fora de Joc i la seva relació amb les Administracions públiques ha estat relativament llarga, però poc productiva en aconseguir objectius de prevenció i eliminació de l’incidència social del trastorn. Pitjor encara, la responsabilitat de la classe política en el desenvolupament de la Ludopatia a nivell social, es fa palesa en el llibre de Manel Basart i Giménez: “Ludopatia.cat; Llibre Negre de la responsabilitat política”

Alguns dels fets i gestions que es relaten al llibre, queden evidenciats en documents de Fora de Joc, que Manel Basart coneix bé en ser-ne l'autor com a Secretari de Fora de Joc, i portaveu experimentat.

Aquests documents mostren algunes de les peticions més significatives de Fora de Joc als màxims responsables polítics, i les respostes que s'han rebut des de la Administració catalana o Generalitat de Catalunya amb el tripartit, suposadament d'esquerres i “progresista”. Amb el temps, ampliarem la publicació d'aquesta relació.

Classifiquem les peticions i les seves respostes, segons el càrrec més directament relacionat amb aquest tràmit administratiu, per a assenyalar la funció de protagonista i responsable que té cadascú.

També plantegem un orde cronològic, per a que pugueu contrastar el temps real en que es donava la delegació de respostes a càrrecs subalterns i la distància temporal entre les peticions i les mateixes respostes. Cliqueu sobre l'asterisc i comproveu dades i raons del Llibre Negre de Basart.

“HONORABLE” CONSELLERA D’INTERIOR SRA. MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA

“HONORABLE” CONSELLER D’INTERIOR SR. JOAN SAURA I LAPORTA

DIRECTORA GENERAL DE JOC I ESPECTACLES SRA. MERCÈ CLARAMUNT I BIELSA

“MOLT HONORABLE” PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SR. JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

ORDRE CRONOLÒGIC
tornar al index
PRESENTACIÓ I CONTACTE
PREGUNTES FREQÜENTS
CONSELLS I MESURES PREVENTIVES
INVESTIGACIÓ
ASSOCIACIONS I TRACTAMENT DE LA LUDOPATIA
LLIBRES"PROHIBITS"
DOCUMENTS I ADMINISTRACIÓ
VIDEOS
FÒRUM D'AJUDA
ENQUESTA 2010
GUIA
COL·LABORACIÓ I RECOLZAMENT